Politica de confidentialitate

Introducere

Începand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”) este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Sfera de aplicare

Prezentul Regulament privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică website-ului www.dinnerfood.ro, având scopul de a informa utilizatorii acestuia despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către MONTE-VILA SRL, în calitate de operator, cu sediul în Bulevardul Metalurgiei, Nr. 454, biroul nr. 6, etaj 1, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.: J40/15827/2004, având CUI: RO16813034.

În cazul în care aveți întrebări sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta trimițându-ne un e-mail la adresa: protectiadatelor@dinnerfood.ro.

MONTE-VILA SRL este deținătorul website-ului www.dinnerfood.ro și francizorul rețelei Dinner Food. Dacă mesajul dumneavoastră este adresat în legătură cu unul dintre francizații Dinner Food, îl vom transmite către acesta.

 

Cum colectăm datele cu caracter personal

Direct: În mod obișnuit, obținem date cu caracter personal în mod direct de la tine:

 • atunci când ne contactezi, trimițand un formular de contact;
 • atunci când te abonezi la newsletter;
 • aplici pentru un post disponibil și îți depui CV-ul;

Indirect: Putem obține date cu caracter personal și din următoarele surse:

 • Servicii de recrutare: putem obține date cu caracter personal ale anumitor candidați pentru posturile disponibile în cadrul societății;
 • Site-uri profesionale si/sau sociale: în cazul în care accesezi pagina noastră oficială de Facebook, Instagram sau YouTube este posibil să colectăm informațiile privitoare la contul tau.

 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

 • Date de identificare: nume și prenume, sexul.
 • Date de contact: numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa/domiciliu.
 • Alte date pe care alegeți să ni le oferiți, cum ar fi: CV-ul sau imaginea.

 

Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor

Ne putem întemeia activitățile de prelucrare pe următoarele temeiuri legitime:

 • Contract: Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și onora comenzile, precum și pentru a furniza serviciile noastre, în cadrul demersurilor premergătoare încheierii unui contract, spre exemplu atunci când ne soliciți transmiterea unei oferte;
 • Consimtământ: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimțământului liber și neviciat în momentul în care ne furnizezi datele respective, spre exemplu atunci când ne contactezi prin intermediul formularului de contact (newsletter).
 • Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal în baza interesului legitim, atunci când, conform evaluării noastre, considerăm că prelucrarea este corectă, rezonabilă și proporțională cu scopul prelucrării.
 • Obligație legală: Putem prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce ne revin în calitate de profesionist.

 

De ce avem nevoie de datele cu caracter personal?

Prelucrăm date cu caracter personal în mod transparent, în următoarele scopuri:

 • prelucrarea oricăror solicitări primite prin intermediul formularelor de contact, inclusiv pentru a vă răspunde;
 • pentru a comunica ofertele noastre și pentru a ne promova produsele;
 • pentru ocuparea locurilor de muncă vacante.

 

Transmitem date cu caracter personal către terțe părți?

Putem comunica date cu caracter personal unor terțe părți în scopul îmbunătățirii calității serviciilor pe care le prestăm sau pentru a beneficia de ajutorul unor specialiști în aducerea la îndeplinire a unor obligații care ne revin potrivit legislației specifice într-un anumit domeniu.

Datele dumneavoastră pot fi transmise către partenerii care ne asigură serviciile de marketing, administrare și întreținere website.

De asemenea, putem divulga datele dumneavoastra francizaților Dinner Food în cazul în care mesajul dumneavoastră privește activitatea acestora.

Acesti terți au, la rândul lor, obligații similare cu ale noastre în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, fie sunt la rândul lor operatori de date cu caracter personal, fie sunt persoane împuternicite, care prelucrează datele în numele nostru.

Ne asigurăm în mod constant că partenerii noștri prezintă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal îndeplineaște toate cerințele legale.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității noastre, care ne solicită să furnizăm informații, în virtutea obligațiilor legale; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor noastre; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea noastră ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

 

Transferam datele cu caracter personal in afara Uniunii Europene?

Nu transferăm date cu caracter personal în afara Uniunii Europene, cu excepția datelor colectate prin intermediul modulelor cookie.

 

Prelucrarea datelor copiilor cu vârsta sub 16 ani

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani.

 

Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

Daca nu ne furnizezi datele cu caracter personal prevăzute în formularul de contact, nu vei putea transmite către noi solicitarea, iar noi nu vom putea veni în întâmpinarea ta cu un răspuns.

Pentru abonarea la newsletter, avem nevoie de date precum: adresa de e-mail, numele, prenumele și sexul, astfel încât să primiți cele mai relevante oferte și comunicări despre produsele noastre.

 

Ce drepturi ai în legătură cu datele tale cu caracter personal

În calitate de persoană vizată, îți respectăm următoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem;
 • dreptul de a ne solicita să rectificăm oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu ne mai sunt necesare;
 • dacă prelucrarea are la bază consimțământul tău, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a ne solicita să furnizăm datele cu caracter personal obținute direct de la tine și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);
 • de a îți retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la baza consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării;
 • dacă prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică);
 • dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, România sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să ne adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: protectiadatelor@dinnerfood.ro.

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Am adoptat politici și proceduri de securitate tehnică în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii sau alterării acestora. Ne asigurăm că accesul la datele cu caracter personal este limitat și autorizat doar persoanelor care au dreptul de a le folosi. Aceste persoane au obligația de a asigura confidențialitatea datelor.

 

Pentru ce perioadă vom păstra datele cu caracter personal

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare.

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai-sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

Scop

Durata

Datele transmise prin intermediul formularului de contact

1 an de la comunicarea răspunsului nostru

Mesaje de Marketing direct

până la retragerea consimțământului

CV-ul

1 an de la trimitere, în cazul în care nu vei deveni angajatul nostru

 

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, și nu mai avem motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, acestea vor fi șterse în conformitate cu procedurile operatorului, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

 

Revizuirea Politicii de confidențialitate

Vom revizui această Politică periodic, în funcție de modificările care survin în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, și vom publica versiunea revizuită a documentului.